این سامانه بانکی نیست و ورود تنها با اطلاعات کارت غیربانکی باشگاه مشتریان امکان پذیر است ورود به سامانه کیمیا
      شماره کارت یا شماره ملی        
      رمز عبور